• A Vasi Géniusz matematika és logika tehetséggondozó programjának hivatalos honlapja. • Kedves Diákok!

  Tisztelt Kollégák!

  Arra kaptunk lehetőséget, hogy közösen barangoljunk a Biológia Birodalmában.

  Feladatokat lehet megoldani, kisebb kutatásokat, otthoni vagy iskolai gyakorlatokat kell elvégezni egyedül vagy kisebb csoportokban. A diákok számára egyéni és csoportos feladatok egyaránt előfordulnak. Mindegyikkel kapcsolatban folyamatosan lehet kérdéseket feltenni. A feladatok megoldásai segítenek az érettségire, versenyekre való felkészülésben is. Folyamatosan lehet elküldeni számomra a megoldásokat!

  Bármennyi részt be lehet küldeni! A legjobban megoldott feladatokat kiállítás és konferencia keretében bemutatjuk, megjelentetjük, díjazzuk!

  A tisztelt tanár kollégáktól kérjük, hogy írjanak minél több tapasztalatot, javaslatot, problémát hogy megoszthassuk másokkal!

  A tervezett témakörök: kiválasztás, immunológia, idegsejt, érzékelés, a rendszerezés problémái, sejtciklus, globális problémák, genetika, diagnosztika, molekuláris biológia.

  Sok sikert!

  Baranyai József


 • A természet nagy könyvében csak az tud olvasni, aki ismeri azt a nyelvet, amelyen e könyv írva van, és az a nyelv: a matematika. (Galileo Galilei)

  Önmagáért szeretem a matematikát, s szeretem mindmáig, mert nem tűri a képmutatást és a homályt, azt a két dolgot, melyektől a legjobban borzadok. (Stendhal)

  A matematika bizonyos tekintetben mindig is az összekötő kapocs szerepét játszotta a különböző tudományok, valamint a tudomány és a művészet között. Meggyőződésem, hogy e tekintetben a matematikára a jövőben még fokozottabb szerep hárul. (Rényi Alfréd)

  Az égben Isten vezet egy Nagy Könyvet, amelyben minden matematikai probléma elegáns megoldása megtalálható. (Erdős Pál)

  A matematika annyira komoly szakterület, hogy egyetlen alkalmat sem szabad elmulasztanunk arra, hogy szórakoztatóbbá tegyük. (Blaise Pascal)


 • Hunyjuk be egy pillanatra a szemünket, és próbáljunk meg egy gyors leltárt készíteni arról, hányféle találmány szolgálja korunk emberének kényelmét, sokféle szükségletének kielégítését! Mit eszünk és iszunk, hogyan öltözködünk, fűtünk, tisztálkodunk, közlekedünk, kommunikálunk és szórakozunk? Hányféle módon és milyen eszközökkel próbáljuk nap mint nap, óráról órára megváltoztatni a környezetünket?

  Bármennyi is jutott közülük eszünkbe, van egy közös vonásuk: mindegyikük kifejlesztését az emberiség egyre kiterjedtebb és elmélyültebb természettudományos (s ezen belül kémia) ismeretei tették lehetővé. Azonban míg a múltban elegendőnek tűnt valamely szükséglet (lehetőleg minél több ember számára elérhető módon és áron való) kielégítése, manapság már arra is gondolnunk kell, hogy a saját életünket megkönnyítő tárgyak és szolgáltatások használata közben ne fogyasszuk el az unokáinknak és dédunokáinknak járó nyersanyagokat, energiát, tiszta vizet és levegőt…

  Nagyon sokan élünk itt a Földön és az előrejelzések szerint még egy jó darabig egyre többen leszünk. A javak tökéletesen igazságos elosztása már a Föld jelenlegi lakói között is elérhetetlen álomnak tűnik, nem is beszélve a következő generációk jussáról. Mindez azonban egyikünket sem ment föl az alól a kötelezettség alól, hogy minden elérhető módon megpróbáljuk saját fogyasztási szokásainkat ésszerűsíteni. Ki többet, ki kevesebbet, de a saját eszközeivel mindenki tud tenni valamit.

  Tudják ezt a természettudományos kutatásokat és fejlesztéseket végzők is: a fizikusok, a vegyészek, a biológusok, a mérnökök. Ezért minden felelősségteljesen gondolkozó szakember arra törekszik, hogy az egyre több és kifinomultabb igény kielégítését egyre takarékosabban, ésszerűbben és a jövőre is gondolva oldja meg. Nem kérdés, hogy ez az egyetlen, erkölcsileg is igazolható hozzáállás. Az ördög azonban – mint tudjuk – mindig a részletekben rejtőzik. És a jövő vegyészeinek is fel kell venniük vele a harcot… Ezt a Science Learning Center nevű honlapot és az ehhez kapcsolódó versenyt tehát azért hoztuk létre, hogy segítsük a ma diákjait a jővő harcképes természettudósaivá - például nagyszerű kémikusokká - válni.